Baidu unveils China’s first metaverse platform ‘Xi Rang’

Baidu ยักษ์ใหญ่ด้านเสิร์ชเอ็นจิ้นของจีนจะเปิดตัวแพลตฟอร์ม metaverse แรกของประเทศ Xi Rang ซึ่งแปลว่า “ดินแดนแห่งความหวัง” ในภาษาอังกฤษ สามารถเข้าถึงได้ผ่านสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ หรือแว่นตา VR ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างอวาตาร์และโต้ตอบกับผู้เล่นอื่นได้ ไป่ตู้กล่าวว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา Xi Rang ให้เป็นแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ metaverse และรวมฟังก์ชั่นต่างๆ เช่น เกม ความบันเทิง การศึกษา การโฆษณา การประชุมและนิทรรศการ เป็นต้น